Preem bensinstation

Markanläggning enligt krav för bensinstationer

Utfört markarbeten för en ny Preem station som byggdes längs med Hedgatan vid Eurostop i Örebro.

Marknivåerna varierar kraftigt på tomten, så ett stort arbete är att spränga berg och flytta om schaktmassor för att skapa balans på ytorna.

Här använder vi grävmaskiner med maskinstyrning som kör efter modell, för att hitta rätt nivåer för markytor.

I mark anläggs Dagvattenmagasin och oljeavskiljare för att uppfylla alla krav som krävs för stationen.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!