Kvalitetsplan & miljöpolicy

Nedan kan ni läsa LIP AB:s kvalitetsplan & miljöpolicy i pdf format.

Nedan kan du läsa Lip ABs kvalitetsplan och miljöpolicy i pdf format för våra arbeten inom mark, anläggning, dränering och naturvård. Vi strävar alltid efter att hålla högsta kvalitet, både för våra kunder och personal, och samtidigt minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här!

Kvalitetsplan för arbete med naturvård, samt mark- & anläggningsprojekt

För LIP AB innebär kvalitet att göra rätt från början och att motsvara kundens förväntningar på den beställda tjänsten och produkten. Grunden för vårt kvalitetsarbete inom mark, anläggning och naturvård är fastlagd i policyn. LIP AB:s kvalitetsarbete grundar sig på FR2000:2017.

Lip AB:s miljöpolicy – Ett mer hållbart arbete med mark & anläggning

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett hållbart samhälle genom hänsyn till människa och miljö. Miljöplanen är uppbyggd enligt FR2000 och utgör en kompletterande handling till vår kvalitetsplan för projekt inom naturvård, samt mark- & anläggningsarbeten.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!