Sanering mark

Därför ska du alltid sanera mark vid bensinstation

Det är lagstadgat att du som verksamhetsutövare vid en bensinstation bär ansvaret för sanering av mark och anläggning. Detta gäller vid avslut av verksamhet, men även om det förekommit spill eller utsläpp på området. För att veta om marken behöver saneras efter en avveckling av bensinstation görs en provborrning. Provet analyseras och därefter tas beslut om marken måste saneras. Att provborra är numera ingen valfrihet, utan ett krav som alltid måste göras. Tänk även på att begära borrning vid övertag av befintlig verksamhet eftersom ansvaret då övergår på den nya ägaren till bensinstationen. Som du märker finns det det mycket regler, men därför finns Lip AB här för att hjälpa dig!

Lip AB hjälper dig sanera mark & anläggning till rätt pris

Det finns många regler och lagar att hålla reda på när det kommer till sanering, och för den enskilde näringsidkaren kan det lätt kännas övermäktigt. Men du kan vara lugn, vi finns här för att hjälpa dig. Behöver du sanera eller vill ha råd kring sanering av en bensinstation kan vi bistå med professionell hjälp. Med rätt maskiner och duktig och välutbildad personal agerar vi som saneringsfirma och är din bästa samarbetspartner. Vi har kunskapen, kontakterna och de rätta maskinerna för arbetet. Med Lip AB som samarbetspartner står du aldrig ensam, och tillsammans med dig finner vi den bästa och mest ekonomiska lösningen.

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss här eller begär en offertförfrågan för att ta reda på vad din sanering skulle kosta. 

Kvalificerad personal & miljövänlig marksanering i Örebro & Mälardalen

Lip AB verkar i hela Örebro län och Mälardalen, där vi gör alla typer av markarbeten och anläggningsjobb. Vi har en stor maskinpark med allt som kan tänkas behövas vid en sanering och dessutom goda kontakter i branschen. Vid en sanering är det viktigt att bortforsling av gamla schaktmassor sker på ett effektivt sätt, och att nya rena massor kommer på plats, och vi har vad som behövs för allt detta. Vi värnar både om miljön i stort och arbetsmiljön för våra anställda, därför håller vi vår maskinpark uppdaterad så att allt arbete sker på ett miljömässigt och riktigt sätt. Läs mer om vår miljöpolicy här.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!