Entreprenad markarbeten i naturreservat

LIPAB utför alla typer av entreprenad/underentreprenad av naturvård. Vi besitter gedigen kunskap och lång erfarenhet av naturvård. Vi återskapar och nyskapar till förmån för vår biologiska mångfald. Genom att vårda, bevara och återskapa värdefulla naturmiljöer underhåller och nyskapar vi de viktiga livsbetingelser som den biologiska mångfalden kräver.

Anläggning stigar och faciliteter i naturreservat

Vi på LIPAB är specialiserade på markanläggning i naturvårdsområden och ser alltid till ett hållbart perspektiv för människa och miljö. Vi anlägger dammar, våtmarker samt formationer i landskapet, men även gång- och cykelstigar, fina rastplatser, rullstolsramper samt parkeringsplatser i anslutning till naturvårdsområden. Välplanerade stigar och faciliteter inom naturreservat ger alla möjlighet att uppleva naturen utan att skada den eller skräpa ner.

Skapa tillgänglighet i naturreservat

Naturen är till för alla, därför är vi måna om att skapa tillgänglighet i naturreservaten genom att bland annat bygga ramper för rullstolsburna och barnvagnar. Möjlighet att välja jämna stigar i naturen för ökad tillgänglighet för exempelvis personer med olika funktionsvariationer, familjer med barnvagn eller personer med nedsatt syn lättare ska kunna ta sig fram.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!