Vi söker Maskinister & Anläggare!

LIP AB söker Anläggare och Grävmaskinister!
Har du vad som krävs för att bli med i vårt glada gäng?
Med varierande uppdrag ifrån:
* VA arbeten
* Gatuarbeten
* ÅVC centraler
* Transformatorstationer
* Grundläggningar
* Finplaneringar
Skicka din ansökan via mail till:
Arbetschef Tobias Persson
070-3622876
Välkommen med din ansökan!