Maskintransport

Vi har sex egna lastbilar med olika kombinationer såsom tridem kärror och släp.
Vi har dessutom några andra åkerier som kör för oss.
Så totalt så kan vi erbjuda 15 olika ekipage för transport uppdrag.
Vi transporterar allt överallt.

5 st volvo FH8*4
1 st volvo FH 12

Samtliga bilar, maskiner och utrustning är besiktigade av bilprovningen och SMP.

Transport av grus, jord & schakt

Vi utför även transport av schakt.

Kontakta oss för att bland annat:
– Maskintransport
– Transport av grus, jord eller schakt
– Få hjälp med flytt av tex friggebodar och andra större objekt
– Köpa jord
– Köpa grus, singel eller kross