Grundläggning och finplanering LSS Boende Örebro

Vi utför grundläggning av LSS boenden i Örebro med platta på 500 m2 . Arbetet utförs på uppdrag av Emra Hus.

Efter att husbyggnationen är klar så sker finplanering av tomtytan. Här gör vi plattsättningar, skärmväggar, vägbygge, yttre VA och kabelschakter.

Behöver du hjälp?

Har du frågor eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för offert – vi levererar till företag i mellersta Sverige!