Preem bensinstation.

Nu utför vi markarbeten för en ny Preem station som byggs längs med Hedgatan vid Eurostop i Örebro.

marknivåerna varierar kraftigt på tomten, så ett stort arbete är att spränga berg och flytta om schaktmassor

för att skapa balans på ytorna.

 

Här använder vi Grävmaskiner med maskinstyrning som kör efter modell, för att hitta rätt nivåer för markytor.

I mark anläggs Dagvattenmagasin och oljeavskiljare för att uppfylla alla krav som krävs för stationen.

 

  • LIP AB, representerade av Ingemar Persson och Louise Persson, tog emot pris på Veckans Affärers Superföretagslunch på Operaterassen.