Kvalitetsplan & miljöpolicy

Nedan kan ni läsa LIP AB:s kvalitetsplan & miljöpolicy i pdf format.

Kvalitetsplan

För LIP AB innebär kvalitet att göra rätt från början och att motsvara kundens förväntningar på den beställda produkten. Grunden för vårt kvalitetsarbete är fastlagd i policyn. LIP AB:s kvalitetsarbete grundar sig på FR2000:2017.

pdf S.1.2.1 Kvalitetsplan

Miljöpolicy

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett uthålligt samhälle genom hänsyn till människa och miljö. Miljöplanen är uppbyggd enligt FR2000 och utgör en kompletterande handling till vår kvalitetsplan för projektet.

pdf 1.2.2 Miljöpolicy