Sanering bensinstation

Enligt lagen har du som verksamhetsutövare vid en bensinstation, ansvaret för att sanera mark och anläggning. Detta gäller vid avslut av verksamhet, men även om det förekommit spill eller utsläpp på området. För att veta om marken behöver saneras efter en avveckling av bensinstation, görs en provborrning. Provet analyseras och därefter tas beslut om marken måste saneras. Att provborra är numera ingen valfrihet, det måste alltid göras. Det kan vara bra att tänka på att även begära en borrning vid övertag av befintlig verksamhet, då ansvaret övergår på den nya ägaren till bensinstationen. Det finns mycket regler men hjälp finns.

Vi hjälper dig sanera mark och anläggning!

Det finns många regler och lagar att hålla reda på när det kommer till en sanering, och för den enskilde näringsidkaren kan det lätt kännas övermäktigt. Men du kan vara lugn, vi finns här för att hjälpa dig. Behöver du sanera eller vill ha råd kring sanering av en bensinstation, kan vi bistå med professionell hjälp. Med rätt maskiner och duktig och välutbildad personal är vi din bästa samarbetspartner. Vi har kunskapen, kontakterna och de rätta maskinerna för arbetet. Med Lip AB som samarbetspartner står du aldrig ensam, och tillsammans med dig finner vi den allra bästa och mest ekonomiska lösningen.

0582-510 80

Erfarenhet, kunnande och rätt förutsättningar för marksanering

Lip AB verkar i hela Örebro län och Mälardalen, där vi gör alla typer av markarbeten och anläggningsjobb. Vi har en stor maskinpark med allt som kan tänkas behövas vid en sanering och dessutom goda kontakter i branschen. Vid en sanering är det viktigt att bortforsling av gamla schaktmassor sker på ett effektivt sätt, och att nya rena massor kommer på plats, och vi har vad som behövs för allt detta. Vi värnar både om miljön i stort och arbetsmiljön för våra anställda, därför håller vi vår maskinpark uppdaterad så att allt arbete sker på ett miljömässigt och riktigt sätt.