Gatuarbeten

Vi utför allt mer gatuarbeten åt Örebro kommun med inriktning på trafiksäkerhet.

I arbetet utförs chikaner, vägbulor, avsmalningar av väg för att få ned hastigheten

på väl trafikerade vägar.

Nedan finns bilder och info på utförda trafiksäkerhetsobjekt i Örebro.