Dränering i Örebro

Luktar det unket i källaren? Flagnar färgen? Då kan det vara dags för en omdränering. Även om du tänker bygga ut ditt hus eller bygga om i källaren är det klokt att göra en dränering i samband med detta. Fuktskador är dyra att åtgärda och bör förebyggas i mesta möjliga mån – och detta arbete börjar i husgrunden. Hos oss på Lip AB får du hjälp med dräneringen av ditt hus.

Varför bör jag dränera husgrunden och hur går det till?

Att dränera en husgrund innebär att du med hjälp av olika metoder leder bort vatten och fukt från husgrunden för att på så sätt skydda den mot fuktskador. Några dräneringsmetoder är bland annat att använda sig av rännsten, stenkista eller platonmatta. Valet av metod beror på underlaget samt vilken grund byggnaden har. I dräneringsarbetet ingår bland annat att gräva rent runt huset, göra rent husgrundens väggar, värmeisolera husgrunden och placera ut dräneringslederna. Innan arbetet påbörjas kontaktar du din kommun för att få ett tillstånd om att koppla dräneringsledningen till ett avloppssystem. Dräneringsarbetets vidd beror på hur stort ditt hus är, samt om du har källare eller inte.

Få hjälp av Lip AB med dränering

En dränering är ett omfattande och tidskrävande arbete. Därför är det viktigt att du anlitar kompetent hjälp. När du dränerar måste du gräva upp mycket material runt huset, särskilt om du har en källare. Du får dessutom räkna med att buskar och träd kan behöva flyttas på, samt att du måste gräva för hand runt bland annat el-, vatten- och avloppsledningar för att inte skada dessa. Genom att ta hjälp av oss på Lip AB får du professionell och kunnig hjälp med dräneringsarbetet till konkurrenskraftiga priser. Vi har alla de nödvändiga behörigheterna och kompetenserna inom området. Kontakta oss redan idag för en offert!