Anlägga avlopp i Örebro

Behöver du anlägga ett nytt avlopp eller förbättra ditt nuvarande avlopp? Då kan vi på Lip AB hjälpa dig. Att anlägga ett avlopp kräver både god planering och rätt kunskaper om hur man praktiskt går tillväga. Det bästa är alltid att ta hjälp av professionella avloppsanläggare som kan minimera riskerna för att något går fel. Hos oss på Lip AB kan ni med fastigheter i Örebro län med omnejd få den hjälp du behöver med anläggning av avlopp för industrilokaler, fastigheter, flerfamiljsbostäder och samfälligheter.

Vad behöver jag veta innan avloppsanläggningen påbörjas?

Innan anläggningen påbörjas måste du söka ett tillstånd hos din kommuns miljönämnd eller motsvarande. Dessförinnan måste du planera vilken typ av avlopp som ska anläggas samt var. Dessa beslut påverkas av var din fastighet ligger, samt vilket typ av avlopp det rör sig om – har du till exempel möjlighet att ansluta det till ett kommunalt system eller måste du anlägga ett enskilt avlopp? När ansökan lämnats in och godkänts ska du ta fram olika handlingar, såsom ritningar och situationsplaner, innan arbetet kan påbörjas. Det är många saker att överväga och redan i det här skedet är det bra att ta hjälp av en sakkunnig som kan vägleda dig genom hela processen.

Lip AB hjälper dig med avloppsanläggningen

Låt någon som är kunnig inom området göra jobbet åt dig. Vi på Lip AB har både de behörigheter och kunskaper som krävs för att hjälpa dig i arbetet med en avloppsanläggning. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en offert!