Mark & Anläggningsarbeten

Vi schaktar och utför markentreprenad överallt

Lip AB gör alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Vi utför arbeten i Örebro län med omnejd, men hyr också ut maskiner med personal till företag över hela Sverige. Vi har de behörigheter och certifieringar som krävs för alla arbeten som listas längre ned på sidan. Vi tar emot alla typer av uppdrag inom schakt och transport samt säljer matjord, grus och makadam.

Ring oss för offert!

0582-510 80

En av våra andra specialiseringar är schaktning och markanläggning i frilufts- och naturvårdsområden som du kan läsa om här. Andra specialområden är olika typer av grävarbeten för till exempel fiber, avlopp, dränering, gatu- och VA-arbeten. Vi gör  grundarbeten inför byggnationer av småhus och industrier och utför sanering vid markförorening, vilket är speciellt vanligt i gamla industriområden. Vi sanerar och renoverar befintliga bensinstationer och utför schakt- och grävarbeten vid anläggning av nya bensinstationer.

Vi erbjuder sten- och bergspräckning av allt från mindre till stora stenar. Det kan vara stenar som ligger synligt eller stenar som upptäcks vid grävarbeten. Vi spräcker även betong i byggnader där vi bedömer att det är lämpligt. Tillvägagångssättet för spräckning är mycket skonsamt eftersom det genererar minimalt med vibrationer. Vid traditionell sprängning krävs besiktning av närliggande fastigheter eftersom de lätt skadas av vibrationerna. Vid spräckning slipper du dessa kostnader helt eftersom husskador är osannolika.

Vi på Lip AB arbetar varsamt med precision, varför kunder kan vara trygga med att anlita oss  i känsliga miljöer och kulturarvsområden. Välkommen att ringa eller mejla för mer information. Vi gör en kostnadsfri bedömning och ger ett fast pris eller pris på löpande räkning.

Under 2015 och 2016 utsågs vi av Bisnode till ett av Sveriges få Superföretag. Utnämningen innebär att vi fyra år i rad klarat Bisnodes höga krav på tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

Exempel på arbeten vi utför inom mark och anläggning

 • Grundläggning för småhus och industrier
 • Sten och Bergspräckning
 • Asfaltsjobb
 • Poolanläggningar
 • Saneringar
 • Dammbyggen
 • Våtmarksbyggen
 • Fiberjobb
 • Miljöanpassade rivningar
 • Dikningsarbeten
 • Snöplogning och sopsaltning
 • Avloppsanläggningar
 • Stenarbeten
 • Kabelschakt
 • Plattläggning
 • Dräneringsarbeten
 • Betongarbeten
 • Schakter
 • Gatu- och VA-arbeten