Asköviken våtmark

Utfört arbete beställt av Stockholm stad med syfte att förbättra hantering av havsvatten för att förhindra framtida översvämmningar. Ett väldigt utmanande uppdrag då påträngande vatten var den största faktorn. Stora pumpar, pumpbrunnar, tätspärrar, stockmattor etc krävdes för att utföra arbetet.    

Preem bensinstation.

Nu utför vi markarbeten för en ny Preem station som byggs längs med Hedgatan vid Eurostop i Örebro. marknivåerna varierar kraftigt på tomten, så ett stort arbete är att spränga berg och flytta om schaktmassor för att skapa balans på ytorna.   Här använder vi Grävmaskiner med maskinstyrning som kör efter modell, för att hitta […]