Vi söker mättekniker

Rollen som mättekniker på LIP AB innebär att du ansvarar för inmätning och utsättning i våra projekt. Det innebär att du bland annat arbetar med filer till maskinstyrning, upprättar byggnät, underlag för mängdreglering samt underlag för relationshandlingar. Företaget utgår ifrån Örebro området, men har även arbeten på annan ort. Som person är du ansvarstagande, serviceorienterad, strukturerad […]

Vi söker Maskinister & Anläggare!

LIP AB söker Anläggare och Grävmaskinister! Har du vad som krävs för att bli med i vårt glada gäng? Med varierande uppdrag ifrån: * VA arbeten * Gatuarbeten * ÅVC centraler * Transformatorstationer * Grundläggningar * Finplaneringar Skicka din ansökan via mail till: Arbetschef Tobias Persson tobias@lipab.se 070-3622876 Välkommen med din ansökan!

Grundläggning och finplanering LSS Boende Örebro

Vi utför grundläggning av LSS boenden med platta på 500 m2 . Arbetet utförs på uppdrag av Emra Hus.

Efter att husbyggnationen är klar så sker finplanering av tomtytan. Här gör vi plattsättningar, skärmväggar,

Vägbygge, yttre VA och kabelschakter.

Preem bensinstation.

Nu utför vi markarbeten för en ny Preem station som byggs längs med Hedgatan vid Eurostop i Örebro. marknivåerna varierar kraftigt på tomten, så ett stort arbete är att spränga berg och flytta om schaktmassor för att skapa balans på ytorna.   Här använder vi Grävmaskiner med maskinstyrning som kör efter modell, för att hitta […]