Asköviken våtmark

Utfört arbete beställt av Stockholm stad med syfte att förbättra hantering av havsvatten för att förhindra framtida översvämmningar.

Ett väldigt utmanande uppdrag då påträngande vatten var den största faktorn.

Stora pumpar, pumpbrunnar, tätspärrar, stockmattor etc krävdes för att utföra arbetet.

 

 

Visa fler referensarbeten