Transporter

Vi har fyra lastbilar med olika kombinationer. Vi transporterar allt överallt.

1 st volvo FH8*4
1 st volvo FH 12
2 st volvo FH 16

Samtliga bilar, maskiner och utrustning är besiktigade av bilprovningen och SMP.

Kontakta oss för bl. a.
Köpa matjord
Köpa grus/singel
Transporter av maskiner,grus,jord mm
Hjälp med flytt av tex friggebodar och andra större objekt