Kvalitetsplan & miljöpolicy

Nedan kan ni läsa LIP AB:s kvalitetsplan & miljöpolicy i pdf format.

Kvalitetsplan

För LIP AB innebär kvalitet att göra rätt från början och att motsvara kundens förväntningar på den beställda produkten. Grunden för vårt kvalitetsarbete är fastlagd i policyn. LIP AB:s kvalitetsarbete grundar sig på ISO 9002.

pdfKvalitetsplan

Miljöpolicy

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett uthålligt samhälle genom hänsyn till människa och miljö. Miljöplanen är uppbyggd enligt svensk standard ISO 14001 och utgör en kompletterande handling till vår kvalitetsplan för projektet.

pdfMiljöpolicy

KONTAKT

LIP AB
Maskinvägen 7
694 60 ÅSBRO

Tel: 0582-510 80
Fax: 0582-510 48 
info@lipab.se